menu dblex
4sabb
5skada
7åverkan
8bräckage
härjning
sabotage
9förödelse
plundring
10demolering
hemsökelse
nidingsdåd
11destruktion
förstörelse
ödeläggelse
13vandalisering