menu dblex
3and
4höst
5höand
skörd
7bärgsel
slåtter
8skärning
slåttand
9skördeand
10mognadstid
12bärgningstid