menu dblex
3arg
fin
hår
mör
ond
vek
4klen
svag
tunn
5falsk
mjäll
sköre
spröd
stött
6fragil
frasig
ilsken
luftig
murken
rutten
sliten
7brytbar
eterisk
flyktig
ömtålig
8bräcklig
förargad
serafisk
skröplig
vansklig
9förnärmad
ovaraktig
10förgänglig
nattgammal