menu dblex
4bese
syna
ögna
6avväga
bedöma
7beskåda
bespeja
granska
mönstra
ompröva
8begrunda
betrakta
överväga
9analysera
dissekera
examinera
nagelfara
undersöka
10inspektera
utrannsaka
överblicka
11kontrollera