menu dblex
8amputera
förenkla
10exstirpera
11bortoperera