menu dblex
2ta
3lie
slå
4bita
dela
kapa
kåta
meja
paja
rena
sira
såga
såra
växt
5fläka
hugga
hyvla
karva
klyva
korsa
kreta
mötas
rista
sarga
skria
snida
snöpa
tukta
tälja
6klippa
knipsa
kupera
kvista
luttra
mejsla
plocka
skorra
skrapa
skörda
snedda
snitta
sticka
stubba
7beskära
gnissla
operera
sprätta
8ciselera
9genomfara
knivhugga
skulptera
tranchera
10genomkorsa