menu dblex
3ful
låg
ond
4grov
5gemen
infam
krass
otäck
6gudlös
lumpen
nedrig
neslig
perfid
simpel
syndig
vidrig
vulgär
ärelös
7fördömd
lastbar
ovärdig
skamlig
skamlös
smutsig
snöplig
tarvlig
8djävulsk
oförsynt
satanisk
skymflig
9avskyvärd
brottslig
fördömlig
kränkande
lågsinnad
skandalös
vanärande
10bestialisk
förkastlig
oanständig
samvetslös
skurkaktig
upprörande
11infernalisk
vanhederlig
vanhedrande
vanhelgande
12gudsförgäten
vanfrejdande
15himmelsskriande