menu dblex
3yla
4ryta
råma
skal
5bråka
flaga
gorma
gräla
nicka
skiva
smäda
tjata
tjuta
6beslag
bjäbba
gläfsa
klocka
klucka
okväda
pingla
platta
skorpa
skymfa
skålla
7bjällra
klandra
skaller
skoning
10ringklocka