menu dblex
4fjun
tofs
5borst
pligg
stubb
8hakskägg
mustasch
pipskägg
whiskers
9bockskägg
kindskägg
skäggstrå
10polisonger
skäggstrån
skäggstubb
11rättarkrans
12knävelborrar
skepparkrans