menu dblex
4blek
klen
matt
oren
sjuk
svag
usel
5dålig
krank
osund
pirig
skral
tanig
6abnorm
askgrå
blygrå
glåmig
hankig
morbid
talgig
7eländig
gråblek
lidande
onormal
pervers
8angripen
avfallen
bräcklig
hängsjuk
krasslig
opasslig
skrabbig
skröplig
9mottaglig
onaturlig
oresonlig
10missriktad
obehärskad
patologisk
överdriven
12naturstridig