menu dblex
3sjö
5storm
vågor
6dyning
skvalp
8dyningar
gungning
rullning
9böljegång
krängning
slingring
stampning
10sjöhävning
vågrörelse