menu dblex
3flo
göl
pöl
rås
rör
våg
4damm
flod
hölj
kärr
sjön
skur
5bölja
flark
insjö
lagun
ström
svall
tjärn
träsk
6dyning
skvalp
vatten
7sjögång
8biomassa
innanhav
rullning
störtsjö
störtvåg
vågsvall
9vågskvalp
10sjöhävning
skogstjärn
vattendrag
vågrörelse
13vattensamling