menu dblex
3fri
4egen
5själv
6myndig
7autonom
obunden
suverän
trotsig
8styvsint
9oavhängig
oberoende
originell
personlig
10egenmäktig
essentiell
heuristisk
11individuell
självmyndig
ursprunglig
12sekteristisk
självrådande
13separatistisk
14okonventionell
16självbestämmande
självförsörjande
självtillräcklig