menu dblex
5envis
7otyglad
suverän
8tygellös
9despotisk
tyrannisk
10bångstyrig
egenmäktig
egensinnig
godtycklig
hänsynslös
11halsstarrig
självmyndig
självrådigt
12självsvåldig
självsväldig
14maktfullkomlig