menu dblex
6egoism
hybris
9syffisans
10egenkärlek
inbilskhet
11självgodhet
12självbelåten
14egocentricitet
15självförhävelse
18självförhärligande
självöverskattning