menu dblex
3fet
5pösig
6fåfäng
mallig
7egenkär
inbilsk
8bornerad
självgod
självisk
självkär
9egoistisk
fariseisk
självklok
suffisant
syffisant
10nedlåtande
självsäker
överlägsen
11egocentrisk
självhärlig
12självförnöjd
13narcissistisk
självupptagen
14egenrättfärdig
15självförgudande
16självtillräcklig