menu dblex
4lugn
sans
8fattning
kontroll
stoicism
9besinning
disciplin
kontenans
11behärskning
måttfullhet
själsstyrka
12avhållsamhet
13sinnesjämvikt
självkontroll
14självdisciplin