menu dblex
3mod
5kraft
6energi
styrka
7fasthet
ryggrad
8karaktär
10oböjlighet
sinneslugn
själskraft
viljekraft
11behärskning
viljestyrka
12sinnesstyrka
själsstorhet
14motståndskraft
15karaktärsstyrka
16karaktärsfasthet
självbehärskning