menu dblex
5tycke
7sympati
9gemenskap
släktskap
11samförstånd
samhörighet
12valfrändskap
13kongenialitet
16själsförvantskap