menu dblex
3död
loj
slö
tom
4fadd
matt
stel
torr
5banal
grund
platt
ytlig
6animal
livlös
stupid
tråkig
vulgär
7apatisk
entonig
tanklös
8mekanisk
själstom
9förtorkad
likgiltig
10andefattig
automatisk
förflackad
onyanserad
opersonlig
robotartad
11uttryckslös
12intetsägande
maskinmässig
ointelligent
15slentrianmässig