menu dblex
3ego
håg
jag
liv
4anda
ande
inre
5anima
kotte
kurre
kynne
natur
psyke
sinne
6hjärta
ledare
person
själen
skugga
7centrum
individ
själens
8huvudman
innersta
invånare
karaktär
lyftning
människa
naturell
spiritus
9individer
mittpunkt
skaplynne
10medvetande
mentalitet
11huvudperson
inspiration
12människoande
personlighet
14individualitet
18själsförmögenheter