menu dblex
5debil
8dåraktig
imbecill
svagsint
9sinnesslö
10sinnessjuk
11efterbliven
12sinnesrubbad