menu dblex
6typisk
7säregen
talande
9avgörande
10utmärkande
11betecknande
signifikant
13betydelsefull
meningsladdad
14karakteristisk
15innebördsmättad