menu dblex
3lös
4lång
6fotsid
7sidlänt
8släpande
svepande
9svallande
11nedhängande