menu dblex
3spå
6varsla
7förespå
8förkunna
förutspå
9förutsäga
profetera