menu dblex
4last
6besvär
9rättighet
10inteckning
skyldighet
12förpliktelse