menu dblex
4grav
5solid
6ansedd
sansad
sträng
viktig
värdig
7betrodd
8ambitiös
noggrann
pålitlig
9allvarlig
allvarsam
avgörande
högtidlig
magistral
10helhjärtad
11vederhäftig
12affärsmässig
13betydelsefull
yrkesskicklig
15ansvarskännande
ansvarsmedveten
18verklighetsbetonad