menu dblex
3ord
4fras
gnom
sats
stäv
5devis
maxim
motto
språk
6slogan
7aforism
ordstäv
slagord
8guldkorn
ordspråk
talesätt
valspråk
9kärnspråk
tankekorn
10bibelspråk
tankespråk
tänkespråk
visdomsord
12levnadsregel