menu dblex
4dygd
tukt
5moral
7kyskhet
8ärbarhet
9moralitet
12anständighet
avhållsamhet
14återhållsamhet