menu dblex
3liv
4anda
élan
fart
kläm
rytm
verv
5flykt
fläkt
klang
kraft
patos
rusch
7schwung
8fermitet
färmitet
lyftning
9entusiasm
hastighet
10hänförelse
11spänstighet