menu dblex
4fejd
gräl
5tvist
6dispyt
klyfta
osämja
8brytning
konflikt
oenighet
ovänskap
spänning
söndring
tvedräkt
9fiendskap
misssämja
10disharmoni
kontrovers
splittring
11motsättning