menu dblex
5banal
8mekanisk
9doktrinär
stereotyp
vardaglig
10opersonlig
slätkammad
11klichéartad
uttryckslös
12traditionell
13konventionell
osjälvständig
15slentrianmässig