menu dblex
3typ
4form
mall
norm
5rutin
6kliché
modell
patron
7förlaga
klyscha
mönster
8förebild
talesätt
9formbleck
slentrian