menu dblex
4lätt
5eldig
ivrig
6livlig
7glättig
sorgfri
sorglös
8hoppfull
lättlynt
9godtrogen
obekymrad
obesvärad
10lättsinnig
nonchalant
11optimistisk
tillitsfull
12bekymmersfri
bekymmerslös
lättpåverkad
16förhoppningsfull