menu dblex
4möta
5mötas
råkas
6dryfta
samlas
7träffas
9församlas
konferera
överlägga
11sammankomma
12sammanträffa