menu dblex
6fusion
syntes
8förening
legering
11integration
13kontamination
15sammanblandning