menu dblex
6resumé
utdrag
7excerpt
extrakt
referat
8kontenta
transumt
översikt
10kompendium
koncentrat
11förkortning
kompilation
14sammanfattning