menu dblex
4lika
5samme
6analog
7bemälde
likadan
uniform
8densamma
densamme
gemensam
identisk
10merbemälte
12vederbörande
13ifrågavarande