menu dblex
2ro
3hop
hög
lag
4band
bunt
fång
liga
lugn
möte
sans
stim
5arkiv
flock
följe
grupp
hjord
klase
klick
krets
lager
massa
mängd
packe
radda
ramsa
rugge
serie
skara
skock
stock
svärm
trave
tropp
trupp
6cirkel
gytter
klunga
museum
stapel
styrka
uppbåd
7bestånd
dossier
folkhop
galleri
8antologi
faskikel
fattning
laddning
stillhet
sällskap
9anhopning
avlagring
koalition
kollektiv
samlingar
skockning
sortiment
uppmarsch
10anslutning
insamlande
kollektion
kompendium
kumulation
mottagning
11fordonspark
församlande
hopsamlande
sammankomst
uppsamlande
uppslutning
uppsättning
12anteckningar
konstskatter
tavelgalleri
återhämtning
13eftersinnande
koncentration
kontemplation
tillströmning
14sammandragning
sammanslagning