menu dblex
9besläktad
10närstående
samhörande
solidarisk
12närbesläktad
13sammanhörande