menu dblex
6trafik
7rörelse
umgänge
8beröring
10färdemedel
11förbindelse
12förbindelser
13kommunikation
15kommunikationer