menu dblex
5helig
7kyrklig
8religiös
9högtidlig
okränkbar
10sakrosankt
11sakramental