menu dblex
4klok
6domare
expert
kunnig
7erfaren
fackman
kännare
mästare
8förfaren
skicklig
yrkesman
9kompetent
10fackkunnig
hemmastadd
pragmatisk
sakkunniga
specialist
11kommitterad
12auktoritativ
fackutbildad
13professionell
sakförståndig
utredningsman
14förståsigpåare
15fackmannamässig