menu dblex
3myt
4dikt
dröm
epos
lögn
5fabel
sägen
6amsaga
legend
påhitt
7fantasi
äventyr
8barnsaga
folksaga
historia
9fantasier
fornsägen
tradition
överdrift
10berättelse
uppfinning
13rövarhistoria
släkthistoria
17inbillningsfoster