menu dblex
2ro
4frid
helg
vila
5helgd
6lördag
söndag
7helgdag
vilodag
8ledighet
10sabbatsdag
11sabbatsvila
söndagsvila