menu dblex
3lat
loj
sen
4lugn
lång
trög
6bekväm
maklig
7långsam
sävligt
8indolent
9senfärdig
trögtänkt
10flegmatisk
långdragen
saktfärdig