menu dblex
6avvisa
trotsa
7förakta
förbigå
9överträda
10nonchalera
åsidosätta
13bagatellisera