menu dblex
4våga
5satsa
spela
7riskera
8missköta
äventyra
9hasardera
vedervåga