menu dblex
4utse
5bruka
börja
fästa
kröna
satsa
spara
välja
6anlita
inbära
infoga
inviga
7använda
fängsla
infatta
inlägga
inordna
inpassa
inrikta
insätta
placera
riskera
utnämna
8anbringa
deponera
engagera
förklara
förordna
inställa
nominera
uppbjuda
9inmontera
orientera
tillgripa
undervisa
uppbringa
10installera
mobilisera