menu dblex
4foga
ihop
laga
5dikta
limma
ordna
6förena
7montera
8utarbeta
9fabricera
kombinera
11sammansatta
sammansätta
12sammanställa